måndag 24 januari 2011

Övervintrar boniton i Norge?

På den norska bloggen med det passande namnet: Bonito - Stripet Pelamid, kan vi läsa att det i december fångats två stycken atlantisk bonito. Den största vägde hela 4 kilo. Detta måste vara ytterligare ett tecken på att vi kommer att få celebert besök även under 2011. Den norska bloggen Bonito hittar du här. Slit spö...

Inga kommentarer:

Translate to your own language