onsdag 7 november 2012

Sill och strömming är inte samma art

Nu är det bevisat. Sill och strömming är inte samma fiskart längre som vi så länge trott. Det finns få, men klara genetiska skillnader. Skillnader måste bero på genetisk anpassning till lokala miljöförhållanden, säger Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet och professor i sjukdomsgenetik vid SLU. Läs mer här. Slit sill - eller var det strömming...

Inga kommentarer:

Translate to your own language